I'm weird. You're going to like it.

 

All you can eat Korean BBQ buffet with Nikaboo!! #biffles #catchingup #koreanbbq #flushing #picnicgarden

All you can eat Korean BBQ buffet with Nikaboo!! #biffles #catchingup #koreanbbq #flushing #picnicgarden